ISEM Isı Endüstri Merkezi

Yerden Isıtma Sistemleri

Isı kaynağından aldığı ısı enerjisini zemin betonu içine yerleştirilen borularla tabandan yayarak, homojen şekilde ortama ileten, zemini ve dolayısıyla bulunduğu bölgeyi ısıtan, mahaldeki ısı kayıplarını karşılayarak konforlu bir ısıtma sağlayan ısıtma sistemidir.
Yerden ısıtma sisteminde ısınma, proje ile hesaplanan aralıklarla zemine döşenen ısıtma borularının içinden 50 C  ortalamada  ılık suyun  dolaştırılması ile sağlanmaktadır. Düşük sıcaklıkta su sirkülasyonu olduğu için yoğuşmalı kazanlar ve her tür ısı pompası ile   Yerden ısıtma sistemi ile homojen bir ısı dağılımı sağlanır. Sistemde yakıt olarak her tür yakıt kullanılabilmektedir.  Yer kaloriferi sisteminde, taban yüzey sıcaklıkları oda sıcaklığı ortalamasının   5 C – 9 C  üzerinde olmaktadır. Konfor amacı ile taban sıcaklıkları 25 C – 27 C arasında tutulacak şekilde projelendirilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, imal edilen ve son zamanlarda bir çok projede kullanılan “ısı pompası”  ile, son derece yüksek oranlarda ısı ekonomisi ve minimum işletme gideri sağlanabilmektedir.  Klasik sistemlere oranla %30 - %50 daha az olacak şekilde. Güneş enerjisi ile kombine olarak desteklenerek çalıştırıldığında, çok çok daha düşük işletme giderlerine ulaşabiliriz.  Sistem basit veya modern her türlü ısı kaynağına uygundur.

Yerden ısıtma sistemlerindeki özel ısıtma boruları  tüm döşeme alanına uygulanır. Sistem bazı bölgelerin yüzeylerinin daha sıcak olması esasına göre dizayn edilir. Örneğin ısı kaybının en çok olduğu pencere önlerinde ısıtma boruları daha fazla miktarda uygulanır. Yerden ısıtma döşemenin bir parçası olur ve görülemez. Bu durum oda dizaynı ve yerleşimi açısından büyük bir üstünlük sağlar. Cihazlar ve dağıtım kolonlarından dolayı estetik olmayan bir görünüm söz konusu değildir. Isıtma cihazlarını gizlemek için yapılan ek masraflar ortadan kalkmaktadır.

Zemin ve tavan arasında oluşan ısı farkı, diğer sistemlere göre çok daha az olduğu için ortam içinde toz oluşumu ve taşınması en az olan sistemdir. Bu özellik de, sistemi çok sağlıklı bir ısıtma sistemi durumuna getirmektedir. İnsan sağlığını koruduğu gibi ortamlardaki eşyaların kirlenmesini de önler. Görünen ısıtıcı cihazlar olmadığı için, bunların temizlenmesi ve bakımları gibi sorunlar da yoktur. 

Yerden ısıtma sisteminde her katta boru dağıtım üniteleri düzenlenmektedir. Bu ünitelere kollektör adı verilir. Kollektörler üzerlerindeki vanalar yardımıyla, mahallerdeki ısı kontrolünü gerçekleştirirler. Kollektörlere monte edilecek selenoid şalterlerle, on-off ısı kontrolü sağlamak mümkündür. Ortamda bulunan termostat sayesinde, mahal sıcaklığı ölçülür ve vanalara kumanda edilerek istenen ortam sıcaklıkları kontrol altında tutulur. Sistemde enerji dağıtımı tek noktadan yapılabildiği için, dairelere ısı sayacı bağlanarak kullanılan enerji kadar ödeme yapmak mümkün olmaktadır.

Yerden ısıtma sisteminde ısıtma boruları döşeme içinde olduğundan, dış tesirlere karşı çok iyi korunmaktadır. Özel ısıtma boruları sayesinde, klasik ısıtma sistemlerine oranla çok daha uzun ömürlü bir ısıtma sistemidir. Isıtma sistemine ait borular dışarıdan fiziksel bir etki almadığı ve güneş görmediği durumda, bina ömrüne eşit bir dayanım süresine sahiptir.

Sistemde ısı izolasyonu yapmak üzere zemine döşenen yüksek yoğunluktaki izolasyon plakaları, döşemeden oluşan ısı kaybını engeller ve ek bir avantaj olarak, katlar arasında ses izolasyonunu da sağlamış olur. Kat yüksekliğinin fazla olduğu ve dış camların döşemeye kadar yapıldığı binalarda, alternatifsiz bir ısıtma sistemi türüdür. Yerden ısıtma sistemi çok kısa sürede ve kolayca monte edilir. Bir uzman ve yardımcısı 100 m2 alana, bir gün gibi kısa zamanda uygulama yapabilir.  Bu sayede iş gücünden büyük oranda tasarruf sağlar.

Bilindiği gibi, son yıllarda enerji ve enerjinin tüketimi bütün dünyada büyük problem haline gelmiş ve enerji sarfiyatında ekonomik yollar aranmaya başlanmıştır. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde yerden ısıtma sistemi uygulanma oranı büyük hızla artmaya başlamıştır. Döşeme tamamen ısıtıldığı için, yapı elemanları da ısınır.  Klasik ısıtma sistemlerinde görülen tavanda ısı birikmesi ve bu sebeple oluşan ek ısı kayıpları, yerden ısıtma sistemi için söz konusu değildir.

Ülkemizde 1980 yılı başlarından itibaren bu sistemin uygulanmasına geçilmiş ve binlerce m2 yapı halen bu sistemle ısıtılmaktadır. 

Nerelerde Uygulanır?

Konutlarda, villa, okul, hastane, cami, toplu konutlar, hangarlar, depolar, Türk hamamı, yüzme havuzları, seralar, açık oturma alanları, rampalar, hava alanları, yollar vb. gibi çok geniş uygulama alanına sahiptir.

Avantajları Nelerdir?

Konforlu ve homojen ısıtma sağlar,

Her türden yakıt ile kullanılabilir,

Çok ekonomik sistemdir, büyük oranda (%25 - %50) yakıt tasarrufu sağlar,

İlk yatırımda avantajlı sistemdir,

Mimari yerleşim özgürlüğü maksimumdur,

Cihaz gizleme masrafları yoktur,

Geniş uygulama sahası vardır, her tür yapıda uygulanabilir,

Yüksek yapılarda alternatifsiz bir sistemdir,

Her türlü ısıtma cihazı ile kullanılabilir,

Isı pompaları ve yoğuşmalı kazanlar için mükemmel sistemdir,

Sisteme ısı pay ölçer takılmasına uygundur,

Hava hareketi yoktur, toz taşınması söz konusu olmaz,

Teorik ideal ısıtma eğrisine en uyumlu yaklaşabilen sistemdir,

Tavanda ısı birikimi oluşmaz,

Mahallerde ısı kontrolü sağlayabilmek için uygundur,

Katlar arasında ısı ve ses izolasyonu da sağlar,

Çok kısa zamanda uygulanır ve pratiktir,

En sağlıklı ısıtma sistemidir,

Havayı kurutmaz,

Arada hava boşluğu olmadan her türlü zemin malzemesi ile uygulanabilir,

Sistem kapatıldığında ortam uzun süre soğumaz, sıcak kalır,

Doğru malzemeler seçildiğinde en güvenli sistemdir,

Çok uzun ömürlüdür,

Bakım gerektirmez.

 

Bu Hizmet Alanımıza Ait Bazı Projelerimiz